หอการค้าเชียงใหม่เข้าพบกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบ กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายสมฤทธิ์ ไหคำ ,นายอาคม สุวรรณกันธา) เข้าพบ Mr. Krishna Chaithanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น สังคม เศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายสมฤทธิ์ ไหคำ ,นายอาคม สุวรรณกันธา) เข้าพบ Mr. Krishna Chaithanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น สังคม เศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบ กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายสมฤทธิ์ ไหคำ ,นายอาคม สุวรรณกันธา) เข้าพบ Mr. Krishna Chaithanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น สังคม เศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →