หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด Songkran Festival Chiang Mai 2023

วันที่ 13 เมษายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการ และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และที่ปรึกษาYEC หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหาสงกรานต์ อลังการเมืองเจียงใหม่ 2566” (Songkran Festival Chiang Mai 2023) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา และเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →