หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุมน้ำศักดิ์สิทธิ์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุมน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ ประกอบเป็นน้ำทิพย์ ก่อนนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน เป็นสิริมงคลในช่วง “ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566”

วันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และที่ปรึกษา YEC หอการค้าฯ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ นายภานุพงศ์ ใจรักษา กรรมการ YEC หอการค้าฯ และนางสาวสุทธิวรรณ ตระกูลทอง กรรมการ YEC หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีจุมน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 แหล่งน้ำสำคัญ ประกอบเป็นน้ำทิพย์ ก่อนนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน เป็นสิริมงคลในช่วง “ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2566” ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →