หอการค้าจังเชียงใหม่ ร่วมงาน “The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability”

หอการค้าจังเชียงใหม่ ร่วมงาน “The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability”

วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำ นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability และร่วมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่โดดเด่นของ BALA Excellence Center

หอการค้าจังเชียงใหม่ ร่วมงาน “The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability”

นอกจากนี้ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ยังเป็นผู้แทนประธานกรรมการ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “The Future of Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability in Northern Thailand” ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

หอการค้าจังเชียงใหม่ ร่วมงาน “The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability”
หอการค้าจังเชียงใหม่ ร่วมงาน “The 1st BALA Forum on Entrepreneurship, Tourism and MICE Sustainability”

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →