พิธีเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้”

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น ภายใต้งานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : เกษตร อาหารสุขภาพ ณ ตลาดเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้”
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในตลาดชุมชน ส่งผลต่อเนื่องไปยังการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาแห่งการเกษตร โดยการส่งเสริมผ่านระบบและกลไกของตลาดชุมชน
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรแม่โจ้ “กิ๋นของเมือง ฟังซอ ผ่อกาดอินทรีย์ เยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้”

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →