หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการ YEC เข้าร่วมการประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอข้อมูลอาชีพและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และข้อมูล NEC Valley ผ่านระบบออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →