หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ และให้ข้อมูลในประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ต่อการรับบริการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดช่องว่างการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →