หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 พร้อมทั้งหารือความร่วมมือ และให้ข้อมูลในประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ต่อการรับบริการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดช่องว่างการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →