หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม ประชุมหารือแนวทางการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันประมวล รวบรวมความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ที่เป็นประเด็นสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ มาตรการด้านการเงิน มาตรการทางภาษี การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนด้านแรงงาน
 
โดยแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง ได้มุ่งเน้นพัฒนาให้ทั้ง 4 จังหวัด เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนา Creative Ecosystem ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย และบุคลากรด้านสร้างสรรค์ ให้ครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ จะได้มีการรวบรวมข้อเสนอจากที่ประชุมฯ จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนฯ ต่อไป
หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →