หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการ “Startup Connect 2023” โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ Startup โดยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง ขยายธุรกิจ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผลักดันให้เกิดเป็นการจับคู่ทางธุรกิจที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกัน และมุ่งสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →