หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

วันที่ 10 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House” ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ ผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ WiNS ได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสการดำเนิน กิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →