หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการ YEC เข้าร่วมการประชุมพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอข้อมูลอาชีพและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และข้อมูล NEC Valley ผ่านระบบออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →