ร่วมเป็นวิทยากรในเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “เปิงใจ๋ เก่า-ใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ในสังกัดสำนักบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาในพื้นที่ล้านนาจากงานวิจัยของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นต่อสาธารณชน และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทย และร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจนำต้นทุนวัฒนธรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →