ผลการจัดอันดับอัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ผลการจัดอันดับอัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

“ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 129 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข” (เรียงจากต่ำไปสูง)(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่มา: เว็บไซต์ tradingeconomics) และผลการจัดอันดับอัตราเงินเฟ้อ ปี 2565 เทียบกับ ปี 2564 “ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 129 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข” (เรียงจากต่ำไปสูง)(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ที่มา: เว็บไซต์ tradingeconomics และ CEIC)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →