หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด “ตลาดนัดปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย” ภายในงาน “วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19” ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ตลาดร่วมกันระหว่างเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนในการเข้าถึงอาหารพืชผักปลอดสารพิษ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →