หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว และกิจกรรม GSB 8 Biz Connect 2023

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว และกิจกรรม GSB 8 Biz Connect 2023 ณ ศิริปันนำ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสรุปกิจกรรมและผลดำเนินภายใต้กรอบแห่งความร่วมมือในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนงานความร่วมมือในปีปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงการขยายความร่วมมือสำหรับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม ซึ่งธนาคารออมสิน พร้อมให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →