หอการค้าเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์กิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธานกรรมการ YEC นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการ YEC และคณะกรรมการ YEC เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ กับคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนากรอบสารสนเทศข้อมูลสมรรถนะอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่ โดยโครงสร้างคำถามชุดนี้ใช้ประกอบการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพ ทิศทางและแนวโน้มด้านอาชีพและการประกอบการเชิงพื้นที่ ข้อมูลความต้องการกำลังคนในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →