หอการค้าเชียงใหม่เข้าร่วมงาน Musical Flower Blooming Fest “เพลินเพลง เดินชมสวน กับมวลดอกไม้”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และกรรมการเลขาธิการ YEC เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Musical Flower Blooming Fest “ภายใต้แนวคิด “เพลินเพลง เดินชมสวน กับมวลดอกไม้” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →