หอการค้าเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานเชียงใหม่มรดกโลก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกภายในกรอบเวลา 2 ปี โดยในคร้ังนี้ได้มีประเด็นในการประชุม คือการจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมรดกโลก และการวางแผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →