ATEDcm และ BNI เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATEDcm – สพทชม) และกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการ นักธุรกิจเชียงใหม่ (BNI) เข้าพบเนื่องในโอกาส “สวัสดีปีใหม่ 2566” พร้อมร่วมหารือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →