หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DEPA

วันที่ 23 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ นายสรนันท์ เศรษฐี รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายณธีวัชร์ ตาคำ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน) (DEPA) นำโดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางสาวชฎาธร จันทนพันธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาววิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เพื่อหารือความร่วมมือ และการผลักดัน Smart City จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “สวัสดีปีใหม่ 2566” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →