หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DEPA

วันที่ 23 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ นายสรนันท์ เศรษฐี รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายณธีวัชร์ ตาคำ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน) (DEPA) นำโดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางสาวชฎาธร จันทนพันธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาววิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เพื่อหารือความร่วมมือ และการผลักดัน Smart City จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “สวัสดีปีใหม่ 2566” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →