หอการค้าเชียงใหม่เดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 13 และ 14 มกราคม 2566 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินสายสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566 อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร.ประวิทย์ อัครชิโนเรศ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 4-5, ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 6, นายดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 10 – 11, นายจุมพล ชุติมา อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 14, ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดึตประธานกรรมการ สมัยที่ 15 – 16, ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 17 – 18 และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ อดีตประธานกรรมการ สมัยที่ 20 – 21

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →