ปัจจัยบวกและปัจจัยท้าทายต่อการส่งออกของไทย ปี 2566

📍 ปัจจัยบวกและปัจจัยท้าทายต่อการส่งออกของไทย ปี 2566

➕ ปัจจัยบวก

✅ เศรษฐกิจของตลาดเป้าหมายเติบโตดี

✅ จีนผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19

✅ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลง

✅ การส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน

➕ ปัจจัยท้าทาย

✅ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัว

✅ อัตราดอกเบื้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น

✅ ความผันผวนของค่าเงินบาท

✅ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก

🙏 ขอบคุณข้อมูล: กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค (วศ.)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.