ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)”

📍📍ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)” โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

➡โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ การปลูกจิตสำนึกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

➡️ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

➡จำนวน 30 ราย

🙏จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 27 มกราคม 2566!! ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายนี้

https://docs.google.com/…/1QBcjvi757W2uDqJC2J9RCIF…/edit

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (phone) เบอร์โทร 054217326 ต่อ 17 หรือ (email) E-mail : moi_lampang@industry.go.th
1. คุณนพมาศ เขื่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. คุณวรรณิพา อินญาวิเลิศ นักวิชาการอุตสาหกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.