ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)”

📍📍ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)” โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

➡โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ การปลูกจิตสำนึกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

➡️ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

➡จำนวน 30 ราย

🙏จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 27 มกราคม 2566!! ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายนี้

https://docs.google.com/…/1QBcjvi757W2uDqJC2J9RCIF…/edit

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (phone) เบอร์โทร 054217326 ต่อ 17 หรือ (email) E-mail : moi_lampang@industry.go.th
1. คุณนพมาศ เขื่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. คุณวรรณิพา อินญาวิเลิศ นักวิชาการอุตสาหกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →