ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

📌 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

⏰ รุ่นที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

🏢 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

📋 เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40ท่านเท่านั้น เฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟรี ‼️ ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

🎯กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน /ผู้ประกอบการ otop/ผู้ประกอบการภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม/เกษตรกรรายย่อย/สถาบันเกษตรกร

📢🏆สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ🏅

1. แนวทางการบริหารจัดการการปรับตัวของธุรกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรมสู่ NEXT normal

2.แนวทางการจัดการด้านการตลาดธุรกิจสมัยใหม่เจาะลึกตลาดและการส่งเสริมการขายแบบใหม่

3.แนวทางการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารเงินและการจัดหาเงินทุน เพื่อธุรกิจที่เติบโต

4.Workshop แผนธุรกิจสู่ภาคธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC)

ดำเนินการโดย : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

☎️📞สอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่https://forms.gle/6VaopVN1nhpByG9AA082 160 1993 (วัชรพงษ์)ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →