ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการตลาด และร้านค้ารายย่อยภายในตลาดค้าส่งค้าปลีกต่าง ๆ ให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในการควบคุมจำนวน 136 รายการ เพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://shorturl.asia/GBHEh

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →