เรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร L-NET รุ่น 1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร L-NET รุ่น 1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program)

การอบรมประกอบด้วย

✅แนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management)

✅การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication)

✅การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories)

✅ศาสตร์ชะลอวัย และการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable)

อบรมทุกวันพฤหัสดี เวลา 09.00 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2565

📋สมัคร>https://forms.gle/v5Abn8ED2KszN44g8

📱โทร. 0 2244 5041-2, 098-2180246, 098-2183714

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →