หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนา “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน”

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน” ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, คุณภัทร ศาสตร์ขำ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาอย่ายั่งยืน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, คุณธเนศ วรศรัณย์ กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง, คุณรองเพชร บุญช่วยดี คณะทำงานย่อยกลุ่มสนับสนุนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต เพื่อรองรับกติกาพลังงานโลก หอการค้าไทย และดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ด้านพลังงาน ณ ร้านเขียวไข่กา สาขาตลาดจริงใจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่าน Zoom และ Facebook Live
.
โดยการเสวนาในคร้ังนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยว และการจัดประชุมแบบ Green Tourist ที่อยู่ในความสนใจ และเป็นที่ต้องการอย่างมาก อีกทั้งเป็นไปตามกระแสกติกาโลกใหม่ สามารถส่งผลให้เกิดการสร้าง และกระตุ้นธุรกิจสีเขียวในรูปแบบใหม่ ๆ ได้

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →