สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2565

🌟สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2565🌟

📌ประเด็นสำคัญ
“เศรษฐกิจภาคเหนือ​ปรับดีขึ้น​จากเดือนก่อน จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องเพราะมีช่วงวันหยุดยาว รายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานปรับดีขึ้น ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์ต่างประเทศ​”

👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Oct2565.pdf

📂ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →