ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)
…………………………………………………………
🔈สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถีงการ บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่
.
💰การสนับสนุนจาก สสว.
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (Co – Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดธุรกิจ (ไม่เกินรายละ 200,00 0 บาท)
.
📍กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล
 2. ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
 3. เน้นผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว, อาหาร – เครื่องดื่ม, ยา – สมุนไพร, New S – Curve, BCG และเกษตรแปรรูป เป็นต้น
  .
  🚩พื้นที่ดำเนินการ ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนเชียงราย ตาก ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำพูน แพร่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ น่าน และพะเยา
  .
  ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยะระดับวิสาหกิจ และ SME มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Excellence Center CMU)
  097 2487814 (คุณกนกฉัฐ)
  087 3023015 (คุณจิดาภา)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →