ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “แสดงสินค้า Made in Laos 2023”

📣📣สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว มีกำหนดการจัดงาน “แสดงสินค้า Made in Laos 2023” ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าลาว-ไอเต็ก (Lao-ITECC) เมืองเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตภายในสปป.ลาว ผ่านการแสดงสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ และงานสัมมนา โดยได้รวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำ จากทั้งสปป.ลาว และ 3 ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้าการส่งออกในระดับภูมิภาคอีกด้วย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐานขนาด 3 ม. x 3 ม. (9 ตร.ม.) จำนวน 8,800 บาท/คูหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานเอง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมแสดงสินค้าฯ โดยกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ สามรถดาวโหลดได้ที่ https://shorturl.asia/eWKq7 และส่งไปยังอีเมล tccfairbiz@thaichamber.org ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม “ฝ่ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ”095 9636650 (คุณฐาณิญา, คุณพรมงคล)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →