ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🚨จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิญนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ตำบล แม่แฝก อำเภอสันทราย) เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🕤วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

🚩ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนแผนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน

สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ https://forms.gle/A1TzxQox1CZxo1dy8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →