ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม เจรจาธุรกิจ (Business Matching) งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

💹สร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ จับมือไปด้วยกัน ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของธุรกิจ
.
👩‍🌾พบกับกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภาคการเกษตรครบวงจร
.
🔊ขอเรียนเชิญ Buyer เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
📍ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/mNoGV
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวอาภัสรา ไชยมหาวัน (แอน) หมายเลขโทรศัพท์ 082 – 8804125
นางสาวศิรดา ปัญญา (ใบเตย) หมายเลขโทรศัพท์ 091 – 9415965
.
🌐ติดตามข่าวสาร
https://www.facebook.com/northernagricmuexpo
https://northern-agricmu-expo.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →