ประชาสัมพันธ์การบรรยาย เปิดโลกธุรกิจใหม่กับ “PromptBiz” ธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร

📣เชิญรับฟังการบรรยาย

🌐เปิดโลกธุรกิจใหม่กับ “PromptBiz” ธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร🌐

🎯เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการค้าในอนาคตที่จะปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้นแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom

💻ลงทะเบียนได้ที่ https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=8tCRSuyPI4HJkbBNYxDW6g==

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.