หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU ณ NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ SME และ Startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →