หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินและยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั้งยืนในกระแสดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากภาคธุรกิจและภาคการเงิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →