หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนาอย่างยังยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่-นครราชสีมา โดยสายการบินนกแอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางระหว่างภาค และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →