หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินและยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั้งยืนในกระแสดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากภาคธุรกิจและภาคการเงิน ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →