งานแถลงข่าว“เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market”

วันที่ 21 ส.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการพัฒนา SMEs เชียงใหม่ สู่ตลาด ตะวันออกกลาง โดยใช้แพลตฟอร์ม Virtual Trade Show และ Virtual Business Matching ณ ห้องเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่องทางในการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง และสร้าง โอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดตะวันออกกลาง
 
อีกทั้ง ยังทำให้เกิดการเจรจาการค้าและซื้อขายสินค้าไทยระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด เชียงใหม่ กับผู้ค้า (Buyer) ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเพื่อเชื่อมโยงองค์กรการค้าของจังหวัด เชียงใหม่ และองค์กรในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →