การแถลงข่าว “ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ กิจกรรม สโมสรคนสื่อ ในประเด็น “ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง” พร้อมร่วมพูดคุยในหัวข้อ “จังหวัดเชียงใหม่ได้อะไร จากการประชุมเอเปค ”

ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนําไปขยายผลให้กับประชาชนและเตรียมความพร้อมร่วมกันกับการเป็นเจ้าภาพที่ดี ณ ห้องแสดง NBT เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →