หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Maybank Investment Banking Group

เพื่อประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแนวทางการร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับ Maybank Investment Banking Group เกี่ยวกับ กิจกรรมในส่วนของในภาคการศึกษา กิจกรรมในส่วนของภาคการลงทุน การที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →