“NEC Valley ปรับก่อนถูกเปลี่ยน ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ” โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

CCC Academy ร่วมเปิดประสบการณ์การทำธุรกิจ โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation✨
.
⏰ วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00 – 21:00 น.
.
ในหัวข้อ “NEC Valley ปรับก่อนถูกเปลี่ยน ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ”

โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
.
ผ่านระบบออนไลน์ https://dta.news/gccc15062022
ลุ้นรับยาคูลท์ฟรี 1 เดือน จำนวน 5 รางวัล ❗️🏅

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →