พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
ในโอกาสนี้ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) กับหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →