หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายเจนกิจ สวัสดิโอ ,นายสมฤทธิ์ ไหคำ ,นายพัลลภ แซ่จิว ,นายอาคม สุวรรณกันธา ) ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Syed Rashedul Hossen ( Economic Counsellor & Alternate Permanent Representative of Bangladesh) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย
.
ทั้งนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางร่วมมือระหว่างหอการค้าและบังคลาเทศ และรับประทานอาหารวันกลางร่วมกัน ณ ห้องอาหาร แสนคำเทอร์เรส จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →