หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ นโยบายเพื่อส่งเสริมวัตกรรมอาหารของเมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
.
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการ Thailand Policy Lab (TPLab) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นของภาคอาหารในพื้นที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →