สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่

เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอใช้สื่อสังคอมออนไลน์ เชิญประชาชน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในการกำหนดอนาคตของผังภาคเหนือ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนด “ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ” ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง

นวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.ช่องทางการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถ Scan QR CODE ลงทะเบียนได้จากไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

หรือ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3M6VPhV

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.