การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ รองประธานบริษัท ไทยทูพี จำกัด และผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละผ่านทางออนไลน์ (Faecbook Live)

.

โดย นาย อาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ ได้รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีความกระเตื้องขึ้น แต่เริ่มมีการชะลอตัวลงเนื่องจากโควิดระบาดเป็นระลอก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจเชียงใหม่ ปี 2564 พบว่า ภาคการท่องเที่ยวมีการกระเตื้องขึ้นเป็นช่วงๆ ทำให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง การลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะก่อสร้างเริ่มฟื้นตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัว เงินให้สินเชื่อกระเตื้องขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเร่งตัวขึ้นจากราคาน้ำมันเป็นสำคัญ และผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย แต่รายได้เกษตรกรลดลง เนื่องจากราคาลดลง สำหรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะที่ผลิตเพื่อการส่งออก ในส่วนของ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นไปอีกจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาอาหาร สำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ ด้านการเงินควรจัดการบริหารแก้ไขหนี้เพื่อเตรียมรองรับเศรษฐกิจที่มีโอกาสฟื้นตัว

และ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้บรรยายถึง ผลสำรวจการณ์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจาก ผลสรุปยอดขายของภาคธุรกิจช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 เทียบกับยอดขายไตรมาสที่ 4 2564 ปรากฏว่า อยู่ในระดับทรงตัว  และแนวโน้มยอดขายของธุรกิจช่วง เมษายน-มิถุนายน 2565 เทียบกับเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข่าวการประชาสัมพันธ์ไม่จะเป็น โครงการ Chiang Mai Care Campaign กิจกรรมสร้างทักษะความรู้ “เสริมสร้างพื้นฐานของสังคมผู้สูงอายุและการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ”

โครงการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อคาเดมี่ หรือ CCC Academy  ซึ่งมีผู้บรรยายโดย ผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน แผนการศึกษาตามระยะเวลามาตรฐานหลักสูตร 2-4 ปี ไม่ตอบสนองแรงงานในยุคใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันพัฒนา “สถาบันพัฒนาทักษะแห่งหอการค้าเชียงใหม่” หรือ CCC Academy ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง ที่มีทักษะตรงตามความ ต้องการของภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว ที่ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี และมีความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อร่วมกันสร้างระบบเทียบโอนผลการศึกษา ที่รวดเร็วและมีกระบวนการที่เชื่อถือได้ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมต่อไปในอนาคต

และ นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการ ได้ร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในประเด็นของ สถานการณ์การท่องเที่ยว ด้วยได้ระบุว่ามี แนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงได้เปิดตัว โลโก้ใหม่หอการค้าเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงรายระเอียดของ โครงการ YEC X nectgen ที่เชิญผู้ประกอบการ อายุ 25-40 ปี ที่ต้องการพัฒนา ตนเอง ธุรกิจ และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

 สามารถดูย้อนหลังได้ https://bit.ly/3Mzy2Hn

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →