หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ” ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน การค้า การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร เข้าร่วมหารือร่วมกัน เพื่อหา แนวทางการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อันได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่

และแต่ละหน่วยงานอธิบายถึงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึง แนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มช่องทางการขายและการกระจายสินค้าให้เกษตรกร การส่งออก การบริหารจัดปริมาณภายในประเทศ การแปรรูป รวมถึงการพัฒนาสินค้า

.โดยคุณสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกษตรกรเชียงใหม่ควรเน้นย้ำในเรื่องของ คุณภาพและการสร้างการรับรู้ของตัวสินค้าภายในประเทศให้ได้ และเพื่อโอกาสที่มากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง innovation พร้อมมีการเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตทั้งปี

____________________________________________

ช่องการรับข่าวFacebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Website : www.cmchamber.com

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →