หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ” ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเชิญหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน การค้า การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร เข้าร่วมหารือร่วมกัน เพื่อหา แนวทางการ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อันได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่

และแต่ละหน่วยงานอธิบายถึงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึง แนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มช่องทางการขายและการกระจายสินค้าให้เกษตรกร การส่งออก การบริหารจัดปริมาณภายในประเทศ การแปรรูป รวมถึงการพัฒนาสินค้า

.โดยคุณสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ได้ให้ความคิดเห็นว่า เกษตรกรเชียงใหม่ควรเน้นย้ำในเรื่องของ คุณภาพและการสร้างการรับรู้ของตัวสินค้าภายในประเทศให้ได้ และเพื่อโอกาสที่มากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง innovation พร้อมมีการเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตทั้งปี

____________________________________________

ช่องการรับข่าวFacebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Website : www.cmchamber.com

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →