หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก”

ว่าด้วยเรื่องของ “ปัญหาของสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนับวันจะแย่ลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้น ฝุ่นควันที่มากขึ้นทุกปี

อันมาผลมาจากการเติบโตของภาคอุตหกรรมอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเกิดเติบโตของภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค จนเกิดเป็นปัญหาขยะที่ตามมา.

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอง หรือ ผู้บริโภคนั้น ได้หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของปัญหาของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการเองบางแหล่งมี การงดให้ถุงพลาสติก บางแหล่งยังแน่นย้ำในเรื่องของ Net Zero กันมากขึ้น

ซึ่ง Net Zero คือแนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ โดยการกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดคาร์บอน

ด้านผู้บริโภคเองจะเห็นได้ปัจุบันผู้บริโภคหันมาใช้รถฟ้าไฟกันมากขึ้น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ด้วยความตระหนักถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นั้นเอง

ด้วยในวัน 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเป็นหนึ่งเสียงเพื่อให้ทุกคน หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวคล้อมกันมากยิ่งขึ้น.

อ้างอิง

https://bit.ly/3K94EWq

https://bit.ly/3Ow7YhK

https://bit.ly/3EzIRpM

——————————————————————————————

ช่องการรับข่าว

Facebook : fb.me/THE.CHIANGMAI.CHAMBER

Line : https://lin.ee/1xe35rSJ

สนใจสมัครสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ติดต่อ 053 105 038

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →