ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

📌📌 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวมายัง ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมี การแสดงผลงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรรณญารัตน์ ไชยชนะ (ผู้ประสานงาน)
081-7836201 📌📌

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.